Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất 'chôm' 2 điện thoại trong hành lý