Nhân viên cây xăng vừa bán vừa nghe điện thoại, quên thu tiền của khách