Nhân vật 'bí ẩn' trong vụ Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố