Nhận lệnh bạn gái, trai trẻ mang dao dài 60cm đi chém người