Nhận định Brazil vs Mexico: Hãy nhớ lấy bài học của Đức