Nhân dân tệ lao dốc, cán cân thương mại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng?