Nhân chứng kể lại phút nam thanh niên bị 2 kẻ bịt mặt chém tàn bạo

12/1,271