Nhận bằng kiến trúc sư danh dự thay con đã mất, người mẹ nghẹn ngào trong nỗi đau