Nhà từ thiện bị lừa mất 49 triệu đồng tiền ủng hộ nạn nhân bão lũ