Nha Trang mưa lớn trước khi bão số 12 - Damrey đổ bộ