Nhà thầu Trung Quốc làm vỡ ống dẫn hoá chất Alumin Nhân Cơ

Nguyên nhân sự cố vỡ đường ống dẫn xút của Nhà máy Alumin Nhân Cơ được xác định trong giai đoạn nhà thầu Chalieco (Trung Quốc) đang tiến hành các bước để chạy thử liên động toàn nhà máy.