Nhà tài trợ muốn quy hoạch hai bên bờ sông Hồng như sông Tiền Đường