Nhà sáng lập 34 tuổi xây startup tỷ USD đầu tiên của Indonesia như thế nào?