Nhà mạng bắt bổ sung ảnh chính chủ: Có gây phiền cho khách hàng?