Nhà giàu ăn sạch: Bỏ gần 2 tỷ mua đất tự trồng rau