Nhà đầu tư gởi tâm thư "đẫm nước mắt" cho ông Lê Minh Tâm Sky Mining