Nguyệt thực toàn phần, siêu trăng, trăng xanh cùng xuất hiện