Nguyên nhân người đàn ông chết trong căn nhà khóa trái