Nguyên nhân khiến chứng khoán toàn cầu giảm điểm đến 'bầm dập'