Nguyễn Hải Dương sẽ được "vinh danh" sau khi tử hình