Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: "Tôi về hưu rồi, muốn xử ra sao thì xử"

15/0,887