Nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt diện rộng: Người dân cần dự trữ lương thực, nước sạch

19/1,067