Nguy cơ mất trí tăng vì… hoàn toàn không uống rượu