Nguồn cung thấp, giá hồ tiêu sẽ tăng trong ngắn hạn