Người Việt "sướng" hơn người Mỹ, Trung Quốc, Úc...