'Người Việt Nam đang làm xiếc chứ đâu phải lái xe'

131/2,306