Người Việt chi gần 2 triệu USD mua rau quả Trung Quốc, Thái Lan mỗi ngày