Người trong cuộc lên tiếng vụ Mercedes rước dâu đâm vào dải phân cách, đầu bẹp dúm