Người tài xế lái xe taxi mất mạng vì cái… lỡ tay của khách