Người sinh con thứ ba khốn khổ vì bị kỷ luật 'kép'