Người siêu giàu Anh bỏ 2,3 tỉ đồng gửi... đầu đi đông lạnh chờ hồi sinh