Người Sài Gòn vẫn phải 'đối mặt' với mưa kèm dông sét đến cuối tháng 11