Người Sài Gòn 'lên trời' uống cà phê, ngắm máy bay

12/0,776