Người Sài Gòn khiếp vía vì cây đổ cửa bay trong mưa to kèm gió giật