Người phụ nữ 'trở về' sau một năm bị sóng cuốn trôi