Người phụ nữ tình nguyện chôn sống để ôm chồng trong ngôi mộ cổ 3000 năm