Người phụ nữ ôm bình gas, cố thủ trong nhà dọa tự thiêu