Người phụ nữ nghi 'ngáo đá' ra giữa đường chặn xe gây rối

12/0,349