Người phụ nữ Mỹ hứa thưởng 50 triệu cho ai tìm được con chó mất tích