Người phụ nữ 'đứng hình' khi xe tải tông sập quán ăn