Người phụ nữ chuyển giới bị kéo lê từ nhà ra ngoài đường, đánh đập tới chết