Người phụ nữ bị giật túi xách chứa tài sản trị giá 1 tỷ đồng trên phố