Người phát ngôn nói về việc xử lý một số cán bộ cao cấp ngành Công an