Người nhờ nâng điểm cho thí sinh ở Hà Giang có bị xử lý?