Người Nhật đánh giá bất ngờ về ĐT Olympic Việt Nam