Người nhà cô giáo liên tục xin gia đình học sinh súc miệng bằng nước lau bảng tha thứ