Người ngoại quốc cướp ô tô đâm công an để giải cứu đồng bọn