Người mẹ bắt con gái 3 tuổi cởi hết đồ đứng ngoài mưa rét từng bị lừa bán sang Trung Quốc