Người Malaysia bị tạm cấm rời Triều Tiên

21/0,805