Người Hà Nội đội mưa sầm sập, rùng mình lội nước ngập rác về nhà